Aktualności

Podsumowanie dnia: 9 lutego 2019

9 lutego 2019

W sobotę 9 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 78 nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych przedsiębiorstw, to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), śląskie (15,4% ogółu) oraz małopolskie (12,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1316,7%
śląskie1215,4%
małopolskie1012,8%
lubelskie56,4%
łódzkie45,1%
wielkopolskie45,1%
podkarpackie33,8%
dolnośląskie22,6%
pomorskie22,6%
warmińsko-mazurskie22,6%
kujawsko-pomorskie11,3%
lubuskie11,3%
podlaskie11,3%
zachodniopomorskie11,3%

Trzy największe podgrupy branżowe wśród nowych firm rozpoczynających działalność gospodarczą 9 lutego 2019 r. tworzą firmy, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,8% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (11,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1721,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)911,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)911,5%
Budownictwo (PKD F)79,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)79,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)67,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)56,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)56,4%
Edukacja (PKD P)45,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)33,8%
Pozostałe67,7%

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu) oraz transport drogowy towarów (5,1% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)56,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)45,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)45,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)33,8%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)33,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)33,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)33,8%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)22,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)22,6%
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)22,6%
Pozostałe4760,3%