Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 4-10 lutego 2019

10 lutego 2019

W tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 431 nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych przedsiębiorstw, to województwa mazowieckie (11,3% ogółu), małopolskie (8,6% ogółu) oraz śląskie (7,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie72611,3%
małopolskie5508,6%
śląskie4907,6%
wielkopolskie4777,4%
dolnośląskie3575,6%
pomorskie2754,3%
łódzkie2513,9%
kujawsko-pomorskie2293,6%
zachodniopomorskie1752,7%
lubelskie1602,5%
podkarpackie1562,4%
świętokrzyskie1342,1%
podlaskie1322,1%
lubuskie1231,9%
warmińsko-mazurskie1171,8%
opolskie791,2%

Trzy największe podgrupy branżowe wśród nowych firm rozpoczynających działalność gospodarczą w tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. tworzą firmy, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 50723,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 04616,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)66110,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)5258,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)4807,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)4617,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3455,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3094,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2654,1%
Edukacja (PKD P)2023,1%
Pozostałe6309,8%

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), transport drogowy towarów (4,3% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (4,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2754,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)2744,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2744,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2393,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)2293,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1923,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1382,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1322,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1322,1%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)1231,9%
Pozostałe4 42368,8%